Осинови река с нас

Welcome images

Река̀ е голям естествен воден поток. Началото ѝ може да бъде езеро, извор или сливането на по-малки реки, а краят ѝ – друга река, езеро или море. Съществуват и реки завършващи сляпо в пустини и карстови райони. Пример за такава река е Окаванго, завършваща с делта в пустинята Калахари. Основната част от валежите на сушата преминават през реките, преди да достигнат океана. По-малките реки, вливащи се в реката, се наричат притоци. Елементите на реката са: извор, главна река, речно устие и притоци. Там, където реката се влива в море, се нарича речно устие, а ако то е разделено на ръкави, се казва делта. Някои делти имат територия по-голяма от тази на република България. Устие с формата на фуния се нарича естуар. Реката има горно, средно и долно течение.

Последни новини

Финално събитие по проект Финално събитие по проект

На 14 юни, в рамките на финалното събитие по проект "Осинови река" се проведе биомониторинг на р. Златна панега и награждаване на победителити от конкурса за пана
Обучение на учители за доброволчески мониторинг в рамките на проект "Осинови река" Обучение на учители за доброволчески мониторинг в рамките на проект "Осинови река"

На 9 май 2016 г. в рамките на проект „Осинови река” в Златна Панега Цимент АД бе проведено първото обучение на учители от ПГСС, гр. Луковит, ОУ „Л. Каравелов”, с. Златна Панега и ОУ „Христо Ботев” с. Румянцево.
Конкурс за пано на тема "Осинови река" Конкурс за пано на тема "Осинови река"

На 15 април 2016г. стартира конкурс за пана "Осинови река". Конкурсът е обявен в рамките на проект "Осинови река", финансиран по програма BG03 Биологично разнообразие и екосистеми на ФМ на ЕИП 2009 - 2014 г.
Виж всички

Наблюдения

Наблюдението е дейност на едно разумно или сетивно същество (например човека), което изпитва чувства и усвоява знания за едно явление, надграждайки предишните си познания и идеи за него. Наблюдението е нещо повече от простия акт на наблюдаване: за да извърши наблюдение, едно същество трябва освен да наблюдава и да прави опити да прибави получената информация към досегашното си знание. Наблюденията се изразяват с твърдения, основаващи се на едно от петте сетива. Наблюденията, които се основават на самоопределени инструменти, често пъти не са надеждни. Подобни наблюдения е трудно да бъдат възпроизведени, защото могат да бъдат различни при един и същ стимул. Поради тази причина те не са особено полезни в точните науки (като например физиката), коите изискват обективно дефинирани инструменти. Такива инструменти са например спектрометрите, осцилоскопите, камерите, телескопите, интерферометрите, магнетофоните, термометрите или часовниците, уреди с градуирани измервателни скали (степени) с цел подобряване на точността, качеството и полезността на информацията, получена при наблюдението. Точността и значителният успех на науката се дължи преди всичко на точността и обективността (т.е. повтаряемостта) на наблюденията на научно изследваната реалност.

Наши партньори